Samtalsstöd i livets alla skeden - counseling in all stages of life...

"Vänlighet är inte en känsla, det är en handling som föregås av ett val"/K.T.
Kindness is not an emotion, it is an action taken by choice"/K.T.
 Jag vill hjälpa människor att landa i ett mer harmoniskt och lustfyllt liv i vår hektiska värld. Vi har alla en given väg att vandra och den är inte alltid lätt att se eller finna för alla distraktioner som upptar vår uppmärksamhet.

 Jag är blivande sjuksköterska och utbildad kroppsterapeut, samtalsterapeut inom psykosyntes, instruktör inom ACT, mindfulness ochyoga samt kost- och näringsrådgivare. Jag har arbetat med samtalsstöd både individuellt och i grupp i ca 15 år. Det är en ynnest att hjälpa människor att hitta balans, glädje, mening och hälsa i tillvaron.
 Erfarenheten har lärt mig att alla typer av obalanser berör både kroppen, sinnet och hjärtat. Med rätt kunskap om din unika kod kan du förebygga ohälsa, sjukdomar och leva ett ungt och friskt liv längre. 
 
-"Jag älskar yoga eftersom den fångar helheten i personlig utveckling både psykiskt, fysiskt och själsligt. En resa som startar med vårt första andetag och slutar med det sista. Andetagen där emellan är själva livet som ska levas, färskvara i en process som aldrig avstannar".
 I want to help people land in a more harmonious and joyful life in our hectic world. We all have a given path to walk and it is not always easy to see it or even find it, for all the distractions that grab our attention. 
 I am a trained body therapist, counseling therapist, instructor within ACT, yoga and mindfulness and nutrition consultant. Now I am studying to become a nurse. I have worked with counseling both individually and in groups for about 15 years. It is a privilege to help people find balance, joy, meaning and health in life.
 Experience has taught me that all types of imbalances affect both the body, the mind and the heart. With the right knowledge of your unique code you can prevent ill-health, illnesses and live a young and healthy life longer.
-"I love yoga because it captures the whole of personal development both mentally, physically and spiritually. A journey that starts with our first breath and ends with the last. The breaths in life in between is the very life to be lived, refreshed in a process that never stops".

Jag finns att nå här:
E-post: karin@yogitree.se
Tel: 073-656 50 79

I can be reached here:
E-mail: karin@yogitree.se
Phone: 073-656 50 79

© Copyright yogitree.se