"Livet är kärlek, kärlek är sanning, sanning är frihet och frihet är närvaro"/K.T.
"Life is love, love is truth, truth is freedom and freedom is presence"/K.T.

Workshops och drop-in klasser

Jag kommer att hålla i drop-in klasser på onsdagar i Yinyoga tillsammans med Anna Arnetz som börjar 15/1--27/5, 2020
Kl: 20.00-21.30
Even weeks Karin Tell / Uneven weeks Anna Arnetz
Håll utkik efter tillfälliga yoga event och föreläsningar på www.lillaroyoga.se
Karins fasta klasser
Soft Hatha Flow / ISHTA style
Onsdagar 15/1--27/5, nu öppen för drop-in
kl 18.00-19.30 - 90 min 

Workshops and drop-in classes

I will have drop-in classes on Wednesdays in Yinyoga together with Anna Arnetz starting 15/1--27/5, 2020
Hr: 20.00-21.30
Even weeks Karin Tell / Uneven weeks Anna Arnetz
Workshops and other events will be held on occasion. Stay revised on www.lillaroyoga.se
Karins fixed classes
Soft Hatha Flow / ISHTA style
Wednesdays 15/1--27/5, now open as drop-in class
Hr 18.00-19.30 - 90 min